Home / Nostalji

Nostalji

Esnaf Sahresi

ESNAF SAHRESİ Ahi Geleneğinin İzinde Esnaf Sahreleri Ahilik teşkilatı; XIII. yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu Türkünün hayatını sosyal, ekonomik, ahlâki, dinî, kültürel ve siyasi yönlerden şekillendirmiştir. Ahilik prensipleri, yüzyıllar boyunca özelde esnaf ve sanatkârımız, genelde Türk insanı için adeta şaşmaz bir klavuz olmuştur. Ahilik; ticari ve toplumsal ilişkilerde, dürüstlük, güvenilirlik, iş …

Read More »